علوم چهارم دبستان موضوع آسمان در شب

حجم فایل : 7.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا علوم چهارم دبستان موضوع: آسمان در شب همه ی نقاط نورانی که هنگام شب در آسمان مشاهده می کنیم، در مجموعه ای به نام کهکشان قرار دارند.
کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم، به کهکشان راه شیری معروف است.
ستاره ها در یک جا ثابت هستند و از خود نور دارند.
سیاره ها به کراتی گفته می شوند که از خود نور ندارند و اطراف خورشید قرار دارند و مانند زمین به دور خود و خورشید می چرخند.
خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است.
به مجموعه سیاره هایی که دور خورشید می چرخند منظومه شمسی می گویند.
به وسیله ی دوربین های بسیار قوی و بزرگ منظومه ی شمسی را می بینیم که به آنها تلسکوپ گفته می شود. در آسمان شب نیز تعداد بسیار زیادی نقطه های نورانی وجود دارد. فاصله ی این نقطه ها با زمین به یک اندازه نیست. برخی نقطه های نورانی دورتر و برخی نزدیک ترند. از روی زمین این نقطه های نورانی در کنار هم، ممکن است به شکل های گوناگونی دیده شوند.
ستاره شناسان در قدیم با دیدن ستاره ها در شب، موجوداتی را در ذهن خود تصوّر می کردند و برای آن ها نامی انتخاب می کردند. خرس بزرگ ( دُبِّ اکبر ) یکی از آن هاست . زمین در هر شبانه روز یک بار به دور خود می چرخد و در هر سال یک بار به دور خورشید می چرخد.
نورخورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند.
طرفی از زمین که رو به خورشید است،روز و طرف دیگر شب است. زمین و همسایه های آن
قطر سیاره های منظومه شمسی با هم متفاوت است و هرچه سیاره ای از خورشید دورتر می شود مدت زمان گردش آن ها به دور خورشید طولانی تر است و دمای آن کمتر است . تیر یا عطارد : اولین و نزدیک ترین و داغ ترین سیاره به خورشید است .
زهره یا ناهید : دومین سیاره منظومه شمسی است . از زمین می توانیم آن را گاهی قبل از طلوع خورشید و گاهی بعد از غروب خورشید در آسمان مشاهده کنیم.
زمین : سومین سیاره ی منظومه ی شمسی است و چون هوای آن نه خیلی گرم و نه خیلی سرد است محل مناسبی برای زندگی موجودات زنده می باشد. فاصله ی زمین تا خورشید 149 میلیون کیلومتر است .
بهرام یا مریخ : چهارمین سیاره ی منظومه شمسی است . از زمین به شکل نقطه ای نورانی به رنگ قرمز دیده می شود. جنس بهرام از سنگ است. هر دو سال یک بار به دور خورشید می گردد.
مشتری : پنجمین و بزرگترین سیاره ی منظومه شمسی است و 1400 کره به اندازه زمین در آن ،جا می گیرد.جنس آن از گاز است.
کیوان یا زحل : ششمین سیاره منظومه شمسی است . هر 29 سال یک بار به دور خورشید می گردد. زیباترین سیاره منظومه شمسی است و جنس آن از گاز است.
اورانوس : هفتمین سیاره منظومه شمسی است .
نپتون : هشتمین و دورترین سیاره منظومه شمسی است. جنس آن از گاز است. از همه سردتر است . ماه به دور زمین می چرخد.
ماه از همه ی سیّاره ها و ستاره ها به زمین نزدیک تر است. ماه 348000 کیلومتر از زمین فاصله دارد.
ماه از خود، نوری ن...